• Русский
  • Українська
  • English

1. Послуги хостингу повинні використовуватися тільки для законних цілей.

1.1 Нелегальні дії включають в себе (але не обмежуються далі перерахованими) – розсилку вірусів або інших шкідливих компонентів, поширення наркотиків, спроби несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем,
піратство (поширення захищаються авторськими правами матеріалів в порушення авторських прав), проведення азартних ігор, схем обману, розсилка незапитуваної реклами та інформації – спам, використання в e-mail неправильного чи неіснуючого зворотної адреси, а також будь-які некоректні дії,
які можуть спричинити за собою порушення прав третіх осіб. Під некоректними діями розуміються розсилка інформації приватного характеру про персону без її згоди, порушення прав інтелектуальної власності, поширення наклепу на фізичну або юридичну особу, або інші дії, що порушують чинне законодавство України.

1.2 Виконавець може відмовити в наданні послуг Замовнику в разі, якщо його сайт створює значне навантаження на сервер, тим самим завдаючи шкоду іншим сайтам розташованими на сервері.

1.3 Заборонено розміщення порнографії, будь-яких матеріалів сексуального характеру і crack / hack матеріалів.

1.4 Заборонено використання хостингу для організації торрент-трекереров, безкоштовної / платній поштової служби з організацією інтерфейсу по реєстрації поштової скриньки безпосередньо на сайті.

1.5 Забороняється встановлювати ПО, що ініціює зовнішні з’єднання, таке як IRC або проксі сервери;

1.6 Заборонені дії,
спрямовані на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет і подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення і даних,
що не належать користувачу, без узгодження з власником цього програмного забезпечення або даних або з адміністратором даного ресурсу.

1.7 Забороняється здійснення дій з передачі комп’ютерам або обладнанню третіх осіб безглуздої або непотрібної інформації,
що створює зайву (паразитне) навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів.

1.8 Забороняється здійснення дій по скануванню вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж,
уразливості безпеки, списків відкритих портів і т.п., без явного згоди власника перевіряється ресурсу.

2. Забезпечення інформаційної безпеки і цілісності даних.

2.1 Виконавець забезпечує базову інформаційну безпеку серверів і ресурсів Замовника в межах, визначених звичайними умовами,
якщо тільки в Договорі явно не обумовлено інше.

2.2 Виконавець не несе відповідальності за можливе розкрадання паролів Замовника, але на вимогу Замовника виробляє оперативну зміну паролів. У разі втрати / розкрадання параметрів доступу до контрольної панелі управління аккаунтом,
вони відновлюються Виконавцем в порядку черговості обробки листів, шляхом направлення Замовником заявки з контактного email. У разі відсутності доступу до панелі управління і контактному емейл, заявка подається в письмовому вигляді. Для організацій – на фірмовому бланку, з датою, вихідним номером, печаткою та підписом керівника;
для фізичних осіб – з копією паспорта, датою та особистим підписом. Заяву можна попередньо вислати по факсу, і далі поштою, або надати особисто в офіс Виконавця. У разі виникнення сумнівів у достовірності отриманих документів, Виконавець залишає за собою право вимагати додаткові документи,
ідентифікують особу заявника.

2.3 Виконавець забезпечує резервне копіювання статичної інформації Замовника, розміщеної на ресурсах замовника, за власним графіком, якщо тільки такий графік і порядок створення резервних копій не обумовлені особливо в умовах Договору. НЕ ПРОВОДИТЬСЯ резервне копіювання поштових повідомлень і log-
файлів.

2.4 У випадках, якщо втрата інформації сталася з вини Виконавця, він вживає всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення інформації.

2.5 У випадку, якщо втрата даних була викликана діями Замовника, відновлення даних проводиться по електронного листа на admin@conturov.net, в порядку обробки черги запитів
.

2.6 При будь-якій зміні статусу домену на акаунті (додавання, видалення, зроблений аліасом, перенесений), пошта даного домену автоматично видаляється.

2.7 На використання ресурсів систем Виконавця накладаються наступні обмеження:

Максимальний розмір одного поштової скриньки – 200Мб;
Максимальна частота звернень до поштової скриньки по протоколу POP3 – 10 разів на хвилину;
Прийом пошти для неіснуючих ящиків (пересилання на ящик postmaster) автоматично припиняється при надходженні понад 100 листів в годину;
Ліміт прийому листів для одного домену – 240 листів в годину;
Максимальне навантаження на сервер не більше 5 відсотків
Максимальна кількість одночасних з’єднань до поштової системи з однієї IP-адреси – 15.
Максимальна одночасна навантаження на ЦП: 50 відсотків ядра процесора
Максимальна одночасне використання ОЗУ: 512Мб
Максимальна тривалість запиту до MySQL: 30 секунд
Максимальна кількість операцій з диском: 20 операцій / сек
Максимальна кількість одночасно оброблюваних запитів: 10
У разі перевищення Замовником перерахованих лімітів по використанню ресурсів Виконавець може припинити надання послуг Замовнику до усунення причин викликають перевантаження системи.
Перевищення зазначених лімітів викликає перевантаження системи і призводить до деградації сервісу віртуального хостингу. У разі перевищення зазначених лімітів, Замовник зобов’язується провести роботи по оптимізації сайту (ресурсу) створює нагрзуку.

2.8. Виконавець має право односторонньої зміни обмежень, перерахованих в пункті 2.
7 цього Додатка, для поліпшення роботи системи в цілому і підвищення якості послуг, що надаються.

3. Правила повернення грошей за послуги хостингу

3.1 Замовник може отримати відшкодування сплачених коштів якщо:

Параметри хостингу не відповідають заявленим на сайті на момент замовлення.
Хостинг-сервер недоступний більше 48 годин.
3.2.Виконавець не повертає кошти якщо:

Запитуваний повернення коштів «не мотивований» (наприклад: Замовник без вагомих причин вирішив відмовитися від сплаченого хостинг-тарифу).
Замовник порушив Правила описані в даному документі.
3.3 Якщо повернення коштів можливий і не суперечить Правилам, Замовник пише запит з email,
на який активований хостинг-тариф. Виконавець повертає сплачені кошти, за вирахуванням використаних, протягом 10 робочих днів.

4. Регламент роботи служби технічної підтримки.

4.1 Служба технічної підтримки здійснює управління і контроль над роботою технічного обладнання та системних програмних засобів,
забезпечує надання належного сервісу Замовнику в межах, обумовлених договором, а також здійснює обробку наступних запитів Замовників:

запити на внесення змін в конфігураційні файли в тих випадках, коли такі зміни не можуть бути виконані самим Замовником, а також установка стандартного програмного забезпечення,
в разі його відсутності на сервері.
локалізація і усунення проблем, пов’язаних з функціонуванням наданих за договором сервісів.
4.2 Обробка листів з усіх питань здійснюється по буднях, з 9.00 до 18.00.

4.3 Зміна власника аккаунта здійснюється на підставі письмової заяви встановленого зразка від поточного власника аккаунта. Для фізичних осіб до листа додається копія паспорта. Будь-які інші дії,
пов’язані зі зміною даних Замовника (зачіпають файли Замовника або його дані в базі даних Виконавця) виконуються тільки під час вступу заявки з контактної адреси або з панелі управління аккаунтом.

4.4 Замовник може звернутися в службу технічної підтримки по телефону для отримання усних відповідей,
однак всі дії пов’язані зі змінами конфігурації серверів або інших даних виконуються ТІЛЬКИ по надходженню заявки з контактної адреси або з панелі управління аккаунтом.

4.5 Запити по інших каналах (зокрема, ICQ) не є офіційними. ICQ і аналогічні засоби розглядаються тільки як засіб особистого спілкування.

4.6 Служба технічної підтримки не зобов’язана здійснювати консультування з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм Замовника і по інших аналогічних питань. Подібні консультації можуть надаватися за додатковою домовленістю або бути ініціативою конкретного співробітника.