• Русский
  • Українська
  • English

ICANN. Єдині Правила Розгляду Спорів про Доменні Імена

Справжні правила діють між ТОВ << Центр інтернет-імен України >> та адміністратором домену, Реєстратором якого є зазначена організація.

1. Мета. Справжні Єдині правила вирішення спорів щодо доменного імені (<< Правила >>) прийняті Інтернет-корпорацією з присвоєння імен і номерів (<>), і є частиною вашого Угоди про реєстрації доменних імен в доменах NET, COM, ORG (Угода про реєстрацію );вони визначають умови в зв’язку з суперечкою, який може виникнути між Вами і будь-якою стороною, інший, ніж наша організація (Реєстратор), по реєстрації та використання зареєстрованого Вами доменного імені в Інтернеті.Розгляд згідно Параграфу 4 цих Правил буде проводитися згідно з Нормами для Єдиних правил вирішення спорів щодо доменного імені (<< Процесуальні норми >>), які опубліковані і доступні за адресою: http://www.icann.org/udrp/udrp-rules -24oct99.htm), і додатковим правилам, розробленими організаціями, уповноваженими на розгляд суперечок адміністративним шляхом.

2. Ваші твердження. Подаючи заявку на надання послуги реєстрації доменного імені або підтримки обслуговування домену або продовження реєстрації доменного імені, Ви тим самим гарантуєте нам, що (а) Ви згодні з усіма положеннями Угоди про реєстрацію, дані, які Ви надали в Угоді про реєстрацію і при заповненні анкет і заявок є повними, достовірними;(B) наскільки Вам відомо, реєстрація доменного імені не порушує чи інакше торкається прав будь-якої третьої особи; (З) Ви не реєструєте доменне ім’я для незаконних цілей; і (d) Ви навмисно не будете використовувати доменне ім’я в порушення будь-яких застосовних в даному випадку законів або правил. Вашим обов’язком є ​​визначити, чи порушує Ваша реєстрація доменного імені будь-чиї права.

3. Скасування, передача і зміни. Наша організація скасує реєстрацію, передасть доменне ім’я або внесе інші зміни в реєстрацію доменного імені в наступних випадках:

а. відповідно до умов Параграфа 8, отримання нами письмових заяв від Вас або Вашого уповноваженого представника вчинити таку дію відповідно до правил, викладених на нашому сайті за адресою www.ukrnames.com;

b. отримання нами рішення суду компетентної юрисдикції, яке набрало законної сили, з вимогою такого дії; і / або

с. отримання нами рішення адміністративної комісії з вимогою таких дій в ході адміністративного розгляду, стороною якого Ви були, і яке проводилося відповідно до даних Правил або більш пізньої версією цих Правил, прийнятих ICANN.(Див. Параграф 4 (i) і (k)) Наша організація має право також скасувати, передати або внести інші зміни в реєстрацію доменного імені у відповідності до положень Угоди про реєстрацію або іншими законними вимогами.

4. Обов’язкове адміністративний розгляд Даний параграф визначає типи суперечок, для яких потрібно і діє обов’язкове адміністративний розгляд. Слухання проводитимуться однієї з організацій, уповноважених для вирішення спорів адміністративним шляхом, перерахованих в www.icann.org/udrp/approved-providers.htm(далі – << провайдер >>).

а. Підвідомчі суперечки. Ви погоджуєтесь взяти участь і підкорятиметеся обов’язковому адміністративному розгляду, якщо третя особа (<< позивач >>) заявить відповідного провайдеру, відповідно до процесуальними нормами, що

(I) Ваше доменне ім’я ідентичне або схоже до ступеня змішування з товарним знаком або знаком обслуговування, правами на які володіє позивач; і

(Ii) Ви не маєте ніяких прав або законних інтересів щодо доменного імені; і

(Iii) Ваше доменне ім’я зареєстровано і використовується недобросовісно.

В ході адміністративного розгляду позивач повинен довести, що має місце кожному з наведених вище трьох тверджень.

b. Доказ несумлінності реєстрації та використання. Згідно Параграфу 4 (a) (iii), доказом несумлінності реєстрації та використання доменного імені в нечесних цілях будуть нижченаведені обставини, якщо вони будуть виявлені Комісією:

(I) обставини, що вказують на те, що Ви зареєстрували або придбали доменне ім’я, перш за все, з метою продажу, оренди чи іншого способу передачі реєстрації доменного імені позивачеві, який є власником товарного знака або знака обслуговування, або конкуренту цього позивача в корисливих цілях для отримання прибутку понад витрачених Вами реєстраційних внесків;або

(Ii) Ви зареєстрували доменне ім’я, щоб перешкодити власнику товарного знака або знака обслуговування відобразити знак у відповідному доменному імені, за умови, що Ваша поведінка було таким;або

(Iii) Ви зареєстрували доменне ім’я, перш за все з метою заподіяння збитків бізнесу конкурента; або

(Iv) використовуючи доменне ім’я, Ви навмисно спробували залучити, з метою отримання прибутку, користувачів Інтернет до свого сайту або іншому мережевому ресурсу, створюючи змішування відносно товарного знака позивача та джерела, підтримки, представництва Вашого web-сайту або ресурсу або продукції або послуг на Вашому web-сайті або ресурсі.

с. Як надати відгук на скаргу. При отриманні скарги, Вам слід звернутися до Параграфу 5 Процесуальних норм, щоб визначити, як підготувати відгук. Будь-яке з нижченаведених обставин окремо, але без обмежень, виявлене комісією і доведене на підставі її оцінки всіх поданих доказів, має демонструвати Ваші права або законні інтереси щодо доменного імені в сенсі Параграфа 4 (a) (ii):

(I) до отримання Вами повідомлення про суперечку, Ваше використання, або доказові приготування до використання доменного імені або позначення, що відповідає доменному імені в зв’язку з сумлінним пропозицією товарів або послуг;або

(Ii) Ви (як фізична особа, підприємець або юридична особа) широко відомі під ім’ям домену, навіть якщо Ви не набули права товарний знак або знак обслуговування; або

(Iii) Ви використовуєте ім’я домену законно, сумлінно, в некомерційних цілях, без наміру отримання прибутку від введення споживачів в оману і не з тим, щоб викликати змішування відносно товарного знака або знака обслуговування.

d. Вибір уповноваженої організації (<< провайдера >>). Позивач повинен вибрати провайдера з числа схвалених ICANN і направити скаргу цьому провайдеру. Обраний провайдер буде проводити розгляд, крім випадків об’єднання, як описано в Параграфі 4 (f).

е. Порушення процедури розгляду і призначення адміністративної комісії. Процесуальні норми встановлюють процедуру порушення і проведення розгляду, а також призначення комісії, яка буде вирішувати спір (<< Адміністративна комісія >>)

f. Об’єднання. У разі множинних суперечок між Вами і позивачем, Ви або позивач можете заявити клопотання, з тим, щоб об’єднати суперечки для розгляду однієї Адміністративної комісією. Це клопотання має бути подано в першу Адміністративну комісію, призначену для заслуховування очікує вирішення спору між сторонами. Ця Адміністративна комісія може об’єднати будь-який або всі зазначені суперечки на власний розсуд, за умови, що об’єднуються спори підлягають розгляду відповідно до цих Правил або більш пізньої версією цих Правил, прийнятих ICANN.

g. Платежі. Всі платежі, що стягуються провайдером в зв’язку з будь-яким спором, що розглядаються Адміністративної комісією відповідно до даних Правил, повинні бути оплачені позивачем, крім випадків, коли Ви приймаєте рішення розширити Адміністративну комісію з одного до трьох членів, як передбачено в Параграфі 5 (b) ( iv) Процесуальних норм, в такому випадку оплата ділиться на дві рівні частини між Вами і позивачем.

h. Наша участь в адміністративних розглядах. Наша організація не бере і не братиме участі в координації або проведенні розгляду адміністративної комісією. Крім того, ми не несемо відповідальності за наслідки будь-яких рішень, винесених Адміністративної комісією.

i. Способи захисту права. Способи захисту права, надані позивачу відповідно до будь-розглядом в Адміністративній комісії, повинні бути обмежені вимогою скасування реєстрації Вашого доменного імені або передачі доменного імені позивачеві.

j. Повідомлення і публікація. Провайдер повинен повідомити нашу організацію про будь-яке рішення, прийняте Адміністративної комісією щодо доменного імені, яке Ви зареєстрували в нашій організації. Всі рішення згідно з цими Правилами будуть опубліковані без скорочень в Інтернеті, крім виняткового випадку, коли Адміністративна комісія прийме рішення частково відредагувати своє рішення.

k. Можливість звернення до суду. Вимоги обов’язкового адміністративного розгляду, сформульовані в Параграфі 4, не повинні перешкоджати Вам або позивачеві в передачу спору до суду компетентної юрисдикції для незалежного дозволу перш, ніж таке обов’язкове адміністративний розгляд буде розпочато або після того, як таке розгляд буде закінчено.Якщо Адміністративна комісія вирішить, що реєстрація Вашого доменного імені повинна бути скасована або передана, наша організація буде очікувати протягом десяти (10) робочих днів після того, як буде проінформований відповідним провайдером про рішення Адміністративної комісії перш, ніж приступити до виконання зазначеного рішення.Після цього наша організація виконає рішення, якщо не отримає від Вас протягом зазначеного десятиденного (10) періоду офіційного документального свідоцтва (наприклад, копії позовної заяви з відміткою про прийняття судом, що Ви почали судовий процес проти позивача в суді юрисдикції, якій позивач підпорядковується згідно параграфу 3 (b) (xiii) Процесуальних норм).Отримавши таку документацію протягом зазначеного періоду (десять (10) робочих днів), наша організація не буде виконувати рішення адміністративної комісії і робити ніяких подальших дій, поки не отримає (i) задовільні докази про вирішення спору між сторонами;(Ii) докази, задовільні для нашої організації, що Ваш судовий процес завершено, або (iii) копію рішення (постанови) суду, про завершення Вашого судового спору або постановив, що Ви не маєте права продовжувати використання Вашого доменного імені.

5. Всі інші суперечки і судовий процес. Всі інші суперечки між Вами та будь-якою стороною іншій, ніж наша організація, щодо реєстрації Вашого доменного імені, які не подані відповідно до умов обов’язкового адміністративного розгляду, передбаченими Пункту 4, повинні вирішуватися між Вами та іншою стороною через будь-який суд, арбітраж або інше розгляд, яке може бути можливо для Вас.

6. Участь нашої організації в суперечках. Наша організація не братиме участі ні в якому суперечці між Вами і будь-якою стороною іншій, ніж наша організація, щодо реєстрації та використання Вашого доменного імені. Ви не повинні називати нас в якості сторони чи інакше залучати нас в будь-який такий розгляд. У тому випадку, якщо наша організація залучена в якості сторони в будь-якому такому розгляді, вона зберігає за собою право вживати будь-яких заходів для захисту своїх прав, які вважатиме необхідними, і зробити будь-які інші дії, необхідні для свого захисту.

7. Підтримка існуючого положення. Наша організація не буде скасовувати, передавати, активізувати, відключати або інакше змінювати стан реєстрації доменного імені в відповідно до цих Правил за винятком випадків, передбачених в Параграфі 3.

8. Передача протягом спору

а. Передачі доменного імені новому адміністратору (власнику). Ви не можете передати доменне ім’я іншому власнику (i) в період розгляду спору в Адміністративній комісії ідеться в пункті 4 або протягом п’ятнадцяти (15) робочих днів після того, як таке розгляд закінчено;або (ii) в період очікування рішення суду або арбітражу, розпочатих щодо належного Вам доменного імені, якщо тільки сторона, до якої переходить реєстрація доменного імені, не висловить письмової згоди обмежитися рішенням суду або арбітра.Наша організація зберігає за собою право скасовувати передачу реєстрації доменного імені іншому власнику, якщо вона зроблена в порушення цього пункту.

b. Зміна реєстратора. Ви не можете передати реєстрацію (підтримку) доменного імені іншому реєстратору в період розгляду спору в Адміністративній комісії ідеться в пункті 4 або протягом п’ятнадцяти (15) робочих днів після того, як таке розгляд закінчено.Ви можете передати підтримку реєстрації Вашого доменного імені іншому реєстратору в період очікування рішення суду або арбітражу, за умови, що доменне ім’я, яке Ви зареєстрували в нашій організації, повинно залишатися предметом спору, розпочатого проти Вас, відповідно до умов цих Правил.У тому випадку, якщо Ви передаєте реєстрацію доменного імені в REGTIME в період, коли спір не врегульований, такий спір буде залишатися підлеглим правилам вирішення спорів, прийнятим реєстратором, від якого передається підтримка реєстрації доменного імені.

9. Зміна правил. Наша організація має право з дозволу ICANN в будь-який час вносити зміни до чинних Правил. Наша організація опублікує змінені Правила за адресою www.conturov.net , не пізніше, ніж за тридцять (30) календарних днів до того, як вони вступлять в силу. За винятком випадку подачі провайдеру скарги з посиланням на справжні Правила, до моменту вирішення спору буде застосовна версія, що діяла на момент подачі скарги, всі зміни будуть обов’язковими для Вас щодо будь-якого іншого спору по реєстрації доменного імені незалежно від того, виник він колись, у момент або після дати набрання чинності змін.Якщо Ви не бажаєте внесення змін до чинних Правил, єдиним засобом для Вас є скасування реєстрації Вашого доменного імені в нашій організації, за умови, що Ви не будете мати право на відшкодування будь-яких виплат, які Ви зробили в нашій організації.Змінені Правила будуть застосовані до Вас, поки Ви не скасуєте реєстрацію свого доменного імені.